Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Twórcy


Ludzie…

stanowią zespół, potrafią kreować innowacyjne rozwiązania, nie idą z głównym nurtem, tworzą nowe koncepcje i technologie…