Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

uczelnia

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – współpraca

Od wielu lat prowadzimy wspólnie z wiodącymi uczelniami w kraju wieloplatformową współpracę, która zaowocowała wieloma nowatorskimi technologiami, wprowadzanymi do komercyjnego użytku przez nasze przedsiębiorstwo.

 

Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym

Strona 1 z 11