Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

skrobia

StarchSorb – kopolimer skrobiowo akrylowy

Starchsorb ®

jest superabsorbentem, kopolimerem akrylowo skrobiowym.

Może być używany jako pożywka do hodowli zastępując pożywki oparte na agarze.

Produkowany wyłącznie za zamówienie.

Strona 1 z 11