Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

pianka

Sorbplus – pianka do pokrywania gruntu

Sorbplus ®

jest pianką mocznikowo formaldehydową odznaczającą się doskonałymi właściwościami sorpcyjnymi płynów, a szczególnie substancji ropopochodnych.

Strona 1 z 11