Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

park

Woda dla lasu – AgroAquqGel

SZANOWNY LEŚNIKU!

Jeżeli masz problemy z niedoborem wody w glebach, na których prowadzisz uprawy przeczytaj tą informację.

WODA to życie a AGROAQUAGEL® to woda!

 

   Woda jest niezbędnym czynnikiem, od którego uzależnione są procesy biologiczne i życie roślin. Jest jednym z podstawowych elementów wpływających na urodzajność i żyzność gleb. Każde zachwianie warunków hydrologicznych skutkuje ujemnym oddziaływaniem na wzrost i plonowanie roślin. W zmieniających się warunkach klimatycznych naszego kraju, ze względu na długotrwałe okresy suszy, często przerywane gwałtownymi ulewami, występuje zjawisko zmiennego stanu wilgotności. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności podłoża dla roślin wydaje się być zadaniem trudnym, kosztownym i pracochłonnym. AGROAQUAGEL® , AGROAQUAGEL®-K Doglebowy preparat AGROAQUAGEL jest polimerowym superabsorbentem (hydrożelem) w postaci nieregularnych ziaren o granulacji 0,8mm-2mm (AGROAQUAGEL®) lub do 0,8mm (AGROAQUAGEL®-K). Szczególną jego cechą jest zdolność magazynowania olbrzymiej ilości wody nawet do 1000 g/g (dla wody demineralizowanej), wiązania składników pokarmowych a także środków ochrony roślin i preparatów chwastobójczych. Kryształki agrożelu w zetknięciu z wodą chłoną ją i rozpuszczone w niej sole nawozowe, powiększają swoją objętość i przyjmują postać żelu, zaś oddając wodę roślinom (ponad 90%) ponownie kurczą się. AGROAQUAGEL® jest buforem stabilizującym wilgotność gleby w obrębie systemu korzeniowego rośliny, nie dopuszczając do jej przesuszenia, także nadmiernego nawodnienia. AGROAQUAGEL® stanowi rezerwuar wody, z którego rośliny mogą ją pobierać w miarę potrzeb. Wiążąc składniki pokarmowe, środki ochrony roślin i preparaty chwastobójcze, stopniowo je uwalnia przeciwdziałając szybkiemu ich wymyciu i przenikaniu w głębsze warstwy gleby i do cieków wodnych.

AGROAQUAGEL®

 • Zwiększa retencję wodną gruntów leśnych w długich okresach czasu.
 • Chroni rośliny przed niedoborem wody i skutkami wynikającymi z tego powodu.
 • Zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin, systematycznie uwalnia zaabsorbowane środki ochrony roślin i preparaty chwastobójcze.
 • Ogranicza wymywanie z gleby składników pokarmowych, środków ochrony roślin i preparatów chwastobójczych.
 • Przeciwdziała stratom wody ograniczając jej przesiąkanie do głębszych warstw i przeciwdziałając parowaniu.
 • Poprawia strukturę gleby i jej porowatość (kryształki żelu powiększają swoją objętość i kurczą się przyczyniając się do polepszenia aeracji gleby).
 • Wzmaga intensywność procesów mikrobiologicznych.
 • Zmniejsza częstotliwość i intensywność koniecznych zabiegów nawadniających.
 • Na skutek przeciwdziałania wymywaniu nawozów i środków ochrony roślin pozwala na zmniejszenie ich dawki.

AGROAQUAGEL® to superabsorbent o wyjątkowych właściwościach, które stanowią o jego ogromnej przydatności w całej gospodarce leśnej, a szczególnie w:

 • szkółkarstwie leśnym,
 • zalesieniach i odnowieniach lasu.

Stosowanie AGROAQUAGEL® jest polecane w zakładaniu upraw i szkółkach leśnych bez względu na rodzaj podłoża, metodę produkcji (poletka otwarte, tunele foliowe, inspekty, szklarnie), rodzaj materiału nasadzeniowego (nasiona, siewki, sadzonki zarówno z otwartym jak i zakrytym systemem korzeniowym), jego wiek, gatunek i fazę rozwojową.AGROAQUAGEL®

 • Stymuluje i przyspiesza kiełkowanie nasion.
 • Skraca czas ukorzenienia siewek.
 • Wzmacnia wzrost i rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
 • Zabezpiecza rośliny w czasie transportu ze szkółki do miejsca nasadzeń.
 • Zwiększa ich odporność i zdolność adaptacji do nowych warunków po nasadzeniu.
 • Ogranicza straty w pracach odnowieniowo – zalesieniowych spowodowane wypadami, szczególnie na glebach o małej pojemności wodnej.
 • AGROAQUAGEL® daje korzyści ekonomiczne
 • Zwiększa wydajność produkcji.
 • Umożliwia osiągnięcie wyższej jakości produkowanego materiału roślinnego.
 • Skraca cykl produkcji.
 • Obniża koszt produkcji (skuteczne działanie AGROAQUAGEL w glebie wynosi 5 lat).

AGROAQUAGEL® aplikuje się :
Są dwa sposoby zastosowania AGROAQUAGEL®: doglebowo i na korzenie.
Stosowanie doglebowe: AGROAQUAGEL®: powinien być wprowadzony do gleby w okolice systemu korzeniowego. Najlepiej jest dozować żel w okresie przygotowania gleby/podłoża do siewu lub sadzenia. Niezbędne jest wstępne nawodnienie gleby lub podłoża po zadozowaniu AGROAQUAGEL®: .
Można także zastosować AGROAQUAGEL®: ze znacznym wyprzedzeniem, aby żel został nawodniony przez opady lub topniejący śnieg, bądź użyć żel wstępnie nawodniony.

Dozowanie stosuje się na całej powierzchni, w rzędach lub w dołki, w które będą sadzone sadzonki.

 • Substraty i ziemie doniczkowe: 0,5kg-1,5kg kg/m3.
 • Doglebowo: 100g-375g/m2 wymieszać z glebą na głębokość 25 cm.
 • W rzędy roślin: 20g-60 g na 10m bieżących rzędu przy rozstawie 5 cm.
 • Sadzenie w dołki: 1g-6g na 1 roślinę (w zależności od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego).

 

Dawki w gramach dla gleb o pojemności wodnej:

jednostka dużej średniej małej
1 litr 0.5 1 1,5
1 m3 500 1000 1500
1 m2 125 250 375

 

   Stosowanie do otaczania korzeni: AGROAQUAGEL® -K powinien być uprzednio nawodniony a następnie w uwodnionym żelu moczyć korzenie sadzonek. Proporcje i sposób przygotowania podane są w załączniku do niniejszej informacji. Przykład zastosowania AGROAQUAGEL®-K w leśnictwie do otaczania korzeni.

Lek na suszę – Gazeta Wyborcza

Lek na suszę – redakcja Gazety Wyborczej uczestniczyła w nowatorskim zabiegu ratowania alei kasztanowców w Poznaniu z zastosowaniem hydrożelu i metody iniekcji hydrożelu bezpośrednio do gleby.

Gazeta Wyborcza 2004.07.14

 

Lek na suszę

Iniekcja doglebowa

 • Iniekcyjne dozowanie uwodnionego żelu

 

Braki odpowiedniej ilości wody dostępnej roślinom, odczuwają nie tylko młode sadzonki i rośliny zielne, ale także drzewa dorosłe. O ile, zapewnienie wody roślinom ozdobnym (parkowym), krzewom, kwiatom i trawnikom jest stosunkowo proste choćby poprzez deszczowanie, to zagadnienie to jest bardziej skomplikowane przy drzewach dorosłych. Z reguły drzewa takie, w nasadzeniach miejskich rosną w bardzo trudnych warunkach. Pomijam tutaj inne czynniki mające wpływ na kondycję i zdrowotność, a zajmę się zagadnieniem dostępu do wody.

W zabudowie miejskiej możemy wyróżnić dwa rodzaje nasadzeń – parkowe i w ciągach szlaków komunikacyjnych oraz placów. W szczególnie trudnych warunkach rosną drzewa nasadzane w ciągach komunikacyjnych i na placach. Systemy korzeniowe są ukryte pod powierzchnią utwardzoną ( asfalt, beton, szczelnie ułożone płytki betonowe lub kostka) nie przepuszczającą wody i blokującą dostęp składników pokarmowych, a także powietrza. Zabudowa nawierzchni nie uwzględnia wymagań drzew i częstokroć pozostawia minimalną powierzchnię odkrytą wokół pnia, nie zapewniającą podstawowych wymagań roślin. Z tych też powodów obserwujemy coraz gorszą ich kondycję. Rośliny osłabione nie spełniają swojej roli dekoracyjnej i polepszania warunków mikroklimatycznych w osiedlach i miastach, są podatne na ataki szkodników i chorób, częstokroć zagrażają bezpieczeństwu (łamanie się gałęzi i całych drzew).

Technologia opracowana przeze mnie, iniekcyjnego dozowania uwodnionego specjalnie opracowanego superabsorbentu AgroAquaGel® -P, może zdecydowanie zapobiec zasychaniu drzew z powodu braku wody, a także może ułatwić nawożenie i ochronę drzew. Sposób polega na wprowadzeniu w obręb aktywnego systemu korzeniowego drzewa, pod dużym ciśnieniem, uwodnionego AgroAquaGel® -P, ewentualnie z dodatkami (nawozy, grzyby mikoryzowe, środki ochrony roślin). Dla przykładu można podać, że pod jedno duże drzewo można zadozować od 1 200 do 1500 litrów preparatu. Daje to możliwość pobrania przez korzenie od 1000 do 1250 litrów wody. Działanie AgroAquaGel® -P jest powtarzalne i trwa co najmniej przez pięć lat. Każdy opad deszczu lub nawadniane uzupełniają wykorzystaną przez drzewa wodę.

Stosując tą technologię możemy także uzyskać rozluźnienie gleby i poprawić jej przewietrzanie (napowietrzenie). Poniższe zdjęcia ilustrują tą technologię, która była stosowana np. w nasadzeniach dębów w Nadleśnictwie Kolbuszowa, w Zakładach Azotowych Puławy, W parku zabytkowym w Wilanowie, dla kasztanowców rosnących w ciągu ulic w Poznaniu, w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, w parku Jerzmanowskich w Krakowie, dla drzew rosnących w ciągach ulic Krakowa i Zielonce koło Warszawy.

Edward Kulikowski

Strona 1 z 11