Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

nicienie

Nicienie w hydrożelu

Streszczenie referatu wygłoszonego podczas Sesji Naukowej Koła Naukowego Rolników, która odbyła się 14 maja 2003 roku

Koło Naukowe Rolników

Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego

Autorzy: Magdalena Szydłowska

Opiekun naukowy: dr inż. Dariusz Ropek

Wyniki wstępnych badań nad przydatnością Agrożelu N w zwalczaniu szkodników przy pomocy nicieni owadobójczych

Owadobójcze nicienie z rodziny Steinernematidae są wykorzystywane w biologicznej ochronie roślin do zwalczanie szkodników występujących w środowisku glebowym. Nicienie owadobójcze można stosować poprzez opryskiwanie lub podlewanie podłoża zawiesiną larw inwazyjnych. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność takiego zabiegu jest wilgotność podłoża. Przy zbyt niskiej wilgotności gleby, larwy inwazyjne nie są wstanie długo przetrwać wśrodowisku po ich aplikacji. Z tego względu stosowanie preparatów nicieniowych w glebach, które ulegają okresowemu przesychaniu jest mało skuteczne. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie odpowiednich żeli, które skutecznie zatrzymują wodę w środowisku.

W Zakładzie Ochrony Środowiska Rolniczego przeprowadzono wstępne badania nad przydatnością Agrożelu N do przygotowania preparatu nicieniowego. W testach wykorzystano nicienie z gatunku Steinernema carpocapsae. Celem badań było poznanie wpływu żelu na żywotność i patogeniczność larw inwazyjnych nicieni owadobójczych.

Produkt Agrożel N jest polimerowym superabsorbentem na bazie kwasu akrylowego z wypełniaczami mineralnymi, odznaczającym się dużą pojemnością wodną, przy równoczesnym zachowaniu struktury otwartokomórkowej. Znajduje on wielorakie zastosowanie w uprawie roślin: zwiększa retencje wodną absorbując ją w ilości przekraczającej 300 do 500 razy własna masę, przez zwiększenie pojemności wodnej gleb i podłoży ogranicza skutki niedoboru wody, poprawia strukturę gleb ciężkich zmniejszając ich zwięzłość i zwiększając napowietrzenie, poprawia strukturę gleb lekkich przeciwdziałając ich wodnej i wietrznej erozji, zmniejsza wymywanie składników pokarmowych i mikroelementów.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że badany żel nie wpływa negatywnie na przeżywalność larw nicieni owadobójczych w nim przechowywanych. Przy czym należy zaznaczyć, że nicienie zmieszane z żelem przechowywano w chłodni w temp. 5 0C. Przeprowadzone testy na patogeniczność nicieni wobec owadów testowych (gąsienice G. mellonella) nie wykazały negatywnego wpływu badanego żelu. Nicienie stosowane w żelu powodowały wysoką śmiertelność owadów testowych.

Uzyskane wyniki wskazują, że Agrożel N może znaleźć zastosowanie w ochronie roślin do przygotowywania biopreparatów zawierających owadobójcze nicienie.

Strona 1 z 11