Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

drzewa

AgroAquaGel K Root do otaczania korzeni

Stosowanie AGROAQUAGEL®– K Root w leśnictwie do otaczania korzeni
 

   W przypadku sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym, przygotowanie dużej ilości preparatu np. 200L należy poprzedzić przygotowaniem tzw. ilości próbnej, ponieważ woda użyta do rozpuszczenia żelu może być o różnej twardości, a zatem konsystencja rozpuszczonego żelu będzie różna. Do naczynia należy wlać 2l wody i następnie stale mieszając (w celu uniknięcia zbrylenia) wsypać 10g AGROAQUAGEL®-K, żel powinien być o konsystencji pylistej (granulacja do 0,8 mm). Gęstość preparatu powinna przypominać konsystencję cieczy oleistej np. śmietany.

Po kilkunastu minutach w uzyskanym preparacje zanurzyć nagie korzenie rośliny. Jeżeli okaże się, że na korzeniach pozostaje zbyt gruba warstwa, należy żel rozcieńczyć do pożądanej gęstości, jeżeli żel jest zbyt rozcieńczony należy do roztworu dodać suchego żelu.

Jeżeli konsystencja jest już odpowiednia, to system korzeniowy powinien być pokryty warstwą preparatu około 1,5 do 2,5 mm, dopiero wtedy możemy przygotować całą porcję roboczą według wypróbowanych proporcji. Korzenie roślin możemy moczyć pojedynczo lub w pęczkach, a następnie najlepiej do transportu owinąć folią lub włożyć do worka foliowego. Moczenie korzeni w żelu najlepiej wykonać bezpośrednio po wykopaniu roślin.

Dodatkowe uwagi : zalecamy stosowanie żelowania odkrytego systemu korzeniowego z mikoryzacją (z dodatkiem grzybów mikoryzowych) stosując strzępki żywej grzybni rozpuszczone w żelu – działanie natychmiastowe (przy zastosowaniu postaci zarodnikowej – tabletki sprasowane – symbiotyczne działanie grzybów jest opóźnione).

Równocześnie polecane jest wzbogacenie podłoża w trakcje przygotowania do nasadzeń, granulowanym AGROAQUAGEL® i nawilżenie podłoża.

Wprowadzenie suchego żelu powinno nastąpić z wyprzedzeniem przed terminem sadzenia w celu naturalnego nasycenia go przez deszcze lub topniejący śnieg, bądź sztuczne nawilżenie uprawy w celu nawodnienia żelu.

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym należy zastosować AGROAQUAGEL® – w postaci suchych ziaren, bez nasączania wodą, wprowadzając żel bezpośrednio do gleby. AGROAQUAGEL® wymieszać z glebą na głębokość około 25 – 30 cm (głębokość zależna jest od wielkości systemu korzeniowego) lub zadozować w dołki proporcjonalnie ok. 1,5 g do 7,5 g w dołek – ilość zależy od wielkości sadzonek.

Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie AGROAQUAGEL® podczas przygotowania gleby jesienią pod nasadzenia wiosenne, lub przed spodziewanym opadem deszczu w celu nawodnienia suchego preparatu.

Jednoznaczne określenie ilości sadzonek pokrytych żelem, przy odkrytym systemie korzeniowym, jest trudne, ze względu na różną wielkość systemu korzeniowego. Określenie tej ilości wymaga próby na przygotowanej ilości próbnej nawilżonego AGROAQUAGEL®-K np.10 litrów.

Orientacyjna wydajność żelu do otaczania korzeni (dla 200 litrów roztworu):

 • Dla 1 rocznej brzozy – ok.3400 roślin
 • Dla 1 rocznego dębu – ok. 1400 roślin
 • Dla 1 rocznego głogu – ok. 1800 roślin

Dla innych roślin wydajność będzie kształtowała się zależnie od wielkości systemu korzeniowego.

W przypadku już posadzonych sadzonek 2, 3 lub 5 letnich jedyną metodą wprowadzenia Agrożelu do gleby jest zastosowanie technologii iniekcyjnego wprowadzania uwodnionego AGROAQUAGEL®-K do podłoża.

Woda dla lasu – AgroAquqGel

SZANOWNY LEŚNIKU!

Jeżeli masz problemy z niedoborem wody w glebach, na których prowadzisz uprawy przeczytaj tą informację.

WODA to życie a AGROAQUAGEL® to woda!

 

   Woda jest niezbędnym czynnikiem, od którego uzależnione są procesy biologiczne i życie roślin. Jest jednym z podstawowych elementów wpływających na urodzajność i żyzność gleb. Każde zachwianie warunków hydrologicznych skutkuje ujemnym oddziaływaniem na wzrost i plonowanie roślin. W zmieniających się warunkach klimatycznych naszego kraju, ze względu na długotrwałe okresy suszy, często przerywane gwałtownymi ulewami, występuje zjawisko zmiennego stanu wilgotności. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności podłoża dla roślin wydaje się być zadaniem trudnym, kosztownym i pracochłonnym. AGROAQUAGEL® , AGROAQUAGEL®-K Doglebowy preparat AGROAQUAGEL jest polimerowym superabsorbentem (hydrożelem) w postaci nieregularnych ziaren o granulacji 0,8mm-2mm (AGROAQUAGEL®) lub do 0,8mm (AGROAQUAGEL®-K). Szczególną jego cechą jest zdolność magazynowania olbrzymiej ilości wody nawet do 1000 g/g (dla wody demineralizowanej), wiązania składników pokarmowych a także środków ochrony roślin i preparatów chwastobójczych. Kryształki agrożelu w zetknięciu z wodą chłoną ją i rozpuszczone w niej sole nawozowe, powiększają swoją objętość i przyjmują postać żelu, zaś oddając wodę roślinom (ponad 90%) ponownie kurczą się. AGROAQUAGEL® jest buforem stabilizującym wilgotność gleby w obrębie systemu korzeniowego rośliny, nie dopuszczając do jej przesuszenia, także nadmiernego nawodnienia. AGROAQUAGEL® stanowi rezerwuar wody, z którego rośliny mogą ją pobierać w miarę potrzeb. Wiążąc składniki pokarmowe, środki ochrony roślin i preparaty chwastobójcze, stopniowo je uwalnia przeciwdziałając szybkiemu ich wymyciu i przenikaniu w głębsze warstwy gleby i do cieków wodnych.

AGROAQUAGEL®

 • Zwiększa retencję wodną gruntów leśnych w długich okresach czasu.
 • Chroni rośliny przed niedoborem wody i skutkami wynikającymi z tego powodu.
 • Zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin, systematycznie uwalnia zaabsorbowane środki ochrony roślin i preparaty chwastobójcze.
 • Ogranicza wymywanie z gleby składników pokarmowych, środków ochrony roślin i preparatów chwastobójczych.
 • Przeciwdziała stratom wody ograniczając jej przesiąkanie do głębszych warstw i przeciwdziałając parowaniu.
 • Poprawia strukturę gleby i jej porowatość (kryształki żelu powiększają swoją objętość i kurczą się przyczyniając się do polepszenia aeracji gleby).
 • Wzmaga intensywność procesów mikrobiologicznych.
 • Zmniejsza częstotliwość i intensywność koniecznych zabiegów nawadniających.
 • Na skutek przeciwdziałania wymywaniu nawozów i środków ochrony roślin pozwala na zmniejszenie ich dawki.

AGROAQUAGEL® to superabsorbent o wyjątkowych właściwościach, które stanowią o jego ogromnej przydatności w całej gospodarce leśnej, a szczególnie w:

 • szkółkarstwie leśnym,
 • zalesieniach i odnowieniach lasu.

Stosowanie AGROAQUAGEL® jest polecane w zakładaniu upraw i szkółkach leśnych bez względu na rodzaj podłoża, metodę produkcji (poletka otwarte, tunele foliowe, inspekty, szklarnie), rodzaj materiału nasadzeniowego (nasiona, siewki, sadzonki zarówno z otwartym jak i zakrytym systemem korzeniowym), jego wiek, gatunek i fazę rozwojową.AGROAQUAGEL®

 • Stymuluje i przyspiesza kiełkowanie nasion.
 • Skraca czas ukorzenienia siewek.
 • Wzmacnia wzrost i rozwój systemu korzeniowego i części nadziemnej.
 • Zabezpiecza rośliny w czasie transportu ze szkółki do miejsca nasadzeń.
 • Zwiększa ich odporność i zdolność adaptacji do nowych warunków po nasadzeniu.
 • Ogranicza straty w pracach odnowieniowo – zalesieniowych spowodowane wypadami, szczególnie na glebach o małej pojemności wodnej.
 • AGROAQUAGEL® daje korzyści ekonomiczne
 • Zwiększa wydajność produkcji.
 • Umożliwia osiągnięcie wyższej jakości produkowanego materiału roślinnego.
 • Skraca cykl produkcji.
 • Obniża koszt produkcji (skuteczne działanie AGROAQUAGEL w glebie wynosi 5 lat).

AGROAQUAGEL® aplikuje się :
Są dwa sposoby zastosowania AGROAQUAGEL®: doglebowo i na korzenie.
Stosowanie doglebowe: AGROAQUAGEL®: powinien być wprowadzony do gleby w okolice systemu korzeniowego. Najlepiej jest dozować żel w okresie przygotowania gleby/podłoża do siewu lub sadzenia. Niezbędne jest wstępne nawodnienie gleby lub podłoża po zadozowaniu AGROAQUAGEL®: .
Można także zastosować AGROAQUAGEL®: ze znacznym wyprzedzeniem, aby żel został nawodniony przez opady lub topniejący śnieg, bądź użyć żel wstępnie nawodniony.

Dozowanie stosuje się na całej powierzchni, w rzędach lub w dołki, w które będą sadzone sadzonki.

 • Substraty i ziemie doniczkowe: 0,5kg-1,5kg kg/m3.
 • Doglebowo: 100g-375g/m2 wymieszać z glebą na głębokość 25 cm.
 • W rzędy roślin: 20g-60 g na 10m bieżących rzędu przy rozstawie 5 cm.
 • Sadzenie w dołki: 1g-6g na 1 roślinę (w zależności od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego).

 

Dawki w gramach dla gleb o pojemności wodnej:

jednostka dużej średniej małej
1 litr 0.5 1 1,5
1 m3 500 1000 1500
1 m2 125 250 375

 

   Stosowanie do otaczania korzeni: AGROAQUAGEL® -K powinien być uprzednio nawodniony a następnie w uwodnionym żelu moczyć korzenie sadzonek. Proporcje i sposób przygotowania podane są w załączniku do niniejszej informacji. Przykład zastosowania AGROAQUAGEL®-K w leśnictwie do otaczania korzeni.

Lek na suszę – Gazeta Wyborcza

Lek na suszę – redakcja Gazety Wyborczej uczestniczyła w nowatorskim zabiegu ratowania alei kasztanowców w Poznaniu z zastosowaniem hydrożelu i metody iniekcji hydrożelu bezpośrednio do gleby.

Gazeta Wyborcza 2004.07.14

 

Lek na suszę

Nicienie w hydrożelu

Streszczenie referatu wygłoszonego podczas Sesji Naukowej Koła Naukowego Rolników, która odbyła się 14 maja 2003 roku

Koło Naukowe Rolników

Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego

Autorzy: Magdalena Szydłowska

Opiekun naukowy: dr inż. Dariusz Ropek

Wyniki wstępnych badań nad przydatnością Agrożelu N w zwalczaniu szkodników przy pomocy nicieni owadobójczych

Owadobójcze nicienie z rodziny Steinernematidae są wykorzystywane w biologicznej ochronie roślin do zwalczanie szkodników występujących w środowisku glebowym. Nicienie owadobójcze można stosować poprzez opryskiwanie lub podlewanie podłoża zawiesiną larw inwazyjnych. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność takiego zabiegu jest wilgotność podłoża. Przy zbyt niskiej wilgotności gleby, larwy inwazyjne nie są wstanie długo przetrwać wśrodowisku po ich aplikacji. Z tego względu stosowanie preparatów nicieniowych w glebach, które ulegają okresowemu przesychaniu jest mało skuteczne. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie odpowiednich żeli, które skutecznie zatrzymują wodę w środowisku.

W Zakładzie Ochrony Środowiska Rolniczego przeprowadzono wstępne badania nad przydatnością Agrożelu N do przygotowania preparatu nicieniowego. W testach wykorzystano nicienie z gatunku Steinernema carpocapsae. Celem badań było poznanie wpływu żelu na żywotność i patogeniczność larw inwazyjnych nicieni owadobójczych.

Produkt Agrożel N jest polimerowym superabsorbentem na bazie kwasu akrylowego z wypełniaczami mineralnymi, odznaczającym się dużą pojemnością wodną, przy równoczesnym zachowaniu struktury otwartokomórkowej. Znajduje on wielorakie zastosowanie w uprawie roślin: zwiększa retencje wodną absorbując ją w ilości przekraczającej 300 do 500 razy własna masę, przez zwiększenie pojemności wodnej gleb i podłoży ogranicza skutki niedoboru wody, poprawia strukturę gleb ciężkich zmniejszając ich zwięzłość i zwiększając napowietrzenie, poprawia strukturę gleb lekkich przeciwdziałając ich wodnej i wietrznej erozji, zmniejsza wymywanie składników pokarmowych i mikroelementów.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że badany żel nie wpływa negatywnie na przeżywalność larw nicieni owadobójczych w nim przechowywanych. Przy czym należy zaznaczyć, że nicienie zmieszane z żelem przechowywano w chłodni w temp. 5 0C. Przeprowadzone testy na patogeniczność nicieni wobec owadów testowych (gąsienice G. mellonella) nie wykazały negatywnego wpływu badanego żelu. Nicienie stosowane w żelu powodowały wysoką śmiertelność owadów testowych.

Uzyskane wyniki wskazują, że Agrożel N może znaleźć zastosowanie w ochronie roślin do przygotowywania biopreparatów zawierających owadobójcze nicienie.

Iniekcja doglebowa

 • Iniekcyjne dozowanie uwodnionego żelu

 

Braki odpowiedniej ilości wody dostępnej roślinom, odczuwają nie tylko młode sadzonki i rośliny zielne, ale także drzewa dorosłe. O ile, zapewnienie wody roślinom ozdobnym (parkowym), krzewom, kwiatom i trawnikom jest stosunkowo proste choćby poprzez deszczowanie, to zagadnienie to jest bardziej skomplikowane przy drzewach dorosłych. Z reguły drzewa takie, w nasadzeniach miejskich rosną w bardzo trudnych warunkach. Pomijam tutaj inne czynniki mające wpływ na kondycję i zdrowotność, a zajmę się zagadnieniem dostępu do wody.

W zabudowie miejskiej możemy wyróżnić dwa rodzaje nasadzeń – parkowe i w ciągach szlaków komunikacyjnych oraz placów. W szczególnie trudnych warunkach rosną drzewa nasadzane w ciągach komunikacyjnych i na placach. Systemy korzeniowe są ukryte pod powierzchnią utwardzoną ( asfalt, beton, szczelnie ułożone płytki betonowe lub kostka) nie przepuszczającą wody i blokującą dostęp składników pokarmowych, a także powietrza. Zabudowa nawierzchni nie uwzględnia wymagań drzew i częstokroć pozostawia minimalną powierzchnię odkrytą wokół pnia, nie zapewniającą podstawowych wymagań roślin. Z tych też powodów obserwujemy coraz gorszą ich kondycję. Rośliny osłabione nie spełniają swojej roli dekoracyjnej i polepszania warunków mikroklimatycznych w osiedlach i miastach, są podatne na ataki szkodników i chorób, częstokroć zagrażają bezpieczeństwu (łamanie się gałęzi i całych drzew).

Technologia opracowana przeze mnie, iniekcyjnego dozowania uwodnionego specjalnie opracowanego superabsorbentu AgroAquaGel® -P, może zdecydowanie zapobiec zasychaniu drzew z powodu braku wody, a także może ułatwić nawożenie i ochronę drzew. Sposób polega na wprowadzeniu w obręb aktywnego systemu korzeniowego drzewa, pod dużym ciśnieniem, uwodnionego AgroAquaGel® -P, ewentualnie z dodatkami (nawozy, grzyby mikoryzowe, środki ochrony roślin). Dla przykładu można podać, że pod jedno duże drzewo można zadozować od 1 200 do 1500 litrów preparatu. Daje to możliwość pobrania przez korzenie od 1000 do 1250 litrów wody. Działanie AgroAquaGel® -P jest powtarzalne i trwa co najmniej przez pięć lat. Każdy opad deszczu lub nawadniane uzupełniają wykorzystaną przez drzewa wodę.

Stosując tą technologię możemy także uzyskać rozluźnienie gleby i poprawić jej przewietrzanie (napowietrzenie). Poniższe zdjęcia ilustrują tą technologię, która była stosowana np. w nasadzeniach dębów w Nadleśnictwie Kolbuszowa, w Zakładach Azotowych Puławy, W parku zabytkowym w Wilanowie, dla kasztanowców rosnących w ciągu ulic w Poznaniu, w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, w parku Jerzmanowskich w Krakowie, dla drzew rosnących w ciągach ulic Krakowa i Zielonce koło Warszawy.

Edward Kulikowski

Strona 1 z 11