Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Teracryl

Teracryl – polimerowy klej do gruntu

Teracryl®     Preparat do sklejania rozdrobnionych materiałów, szczególnie pylistych, dla zabezpieczenia ich powierzchni przed działaniem erozji wietrznej i wodnej.           Teracryl®   jest cieczą lepką, łatwo rozpuszczalną w wodzie, posiadającą doskonałe własności wiążące i błonotwórcze, przeznaczoną do nanoszenia (opryskiwania) na rozdrobnione, lotne i pyliste gleby. Teracryl®   tworzy elastyczne spojenia, mało podatne na erozje atmosferyczną, nie […]

Posted in Teracryl | Tagged , , , , , , | Możliwość komentowania Teracryl – polimerowy klej do gruntu została wyłączona