Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Wyniki badań

Erozja wodna – zastosowanie Teracrylu

EROZJA DOŚWIADCZENIE NR 2 i 3 z zabezpieczaniem gruntów przed erozją Data rozpoczęcia: 03.07.2004. Celem doświadczenia jest zbadanie dodatku preparatu Terakryl® produkcji ARTAGRO® – Kraków, w celu zwiększenia odporności piasków na erozję wodną i wpływu na rozwój roślinności. Do doświadczenia nr.2 użyto piasku rzecznego płukanego (bez dodatku cząsteczek ilastych) mało podatnego do agregacji w warunkach naturalnych. Z […]

Posted in Doświadczenia | Tagged , , , , , , , | Możliwość komentowania Erozja wodna – zastosowanie Teracrylu została wyłączona

Erozja wodna na skarpach

EROZJA DOŚWIADCZENIE NR.1 z zabezpieczaniem gruntów przed erozja wodną Celem doświadczenia było stwierdzenie, czy dodatek do gruntów preparatu TERAKRYL ®, produkcji ARTAGRO ® Kraków, zabezpiecza je przed erozją wodną, w warunkach zbliżonych do naturalnych ( okres lata i zimy). Doświadczenie rozpoczęto z końcem maja. Do doświadczenia użyto gliny chudej z niewielką domieszką drobnoziarnistego piasku. Sporządzono cztery partie materiału: […]

Posted in Doświadczenia | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment