Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Badania w toku

Obecnie nasze laboratorium prowadzi wileoplatformowe badania nad wykorzystaniem polimerowych superabsorbentów w ochronie i uprawie roślin.

 

Wkrótce w tym miejscu przedstawię metodologię prowadzonych prac.