Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Usługi

Iniekcja doglebowa

  • Iniekcyjne dozowanie uwodnionego żelu

 

Braki odpowiedniej ilości wody dostępnej roślinom, odczuwają nie tylko młode sadzonki i rośliny zielne, ale także drzewa dorosłe. O ile, zapewnienie wody roślinom ozdobnym (parkowym), krzewom, kwiatom i trawnikom jest stosunkowo proste choćby poprzez deszczowanie, to zagadnienie to jest bardziej skomplikowane przy drzewach dorosłych. Z reguły drzewa takie, w nasadzeniach miejskich rosną w bardzo trudnych warunkach. Pomijam tutaj inne czynniki mające wpływ na kondycję i zdrowotność, a zajmę się zagadnieniem dostępu do wody.

W zabudowie miejskiej możemy wyróżnić dwa rodzaje nasadzeń – parkowe i w ciągach szlaków komunikacyjnych oraz placów. W szczególnie trudnych warunkach rosną drzewa nasadzane w ciągach komunikacyjnych i na placach. Systemy korzeniowe są ukryte pod powierzchnią utwardzoną ( asfalt, beton, szczelnie ułożone płytki betonowe lub kostka) nie przepuszczającą wody i blokującą dostęp składników pokarmowych, a także powietrza. Zabudowa nawierzchni nie uwzględnia wymagań drzew i częstokroć pozostawia minimalną powierzchnię odkrytą wokół pnia, nie zapewniającą podstawowych wymagań roślin. Z tych też powodów obserwujemy coraz gorszą ich kondycję. Rośliny osłabione nie spełniają swojej roli dekoracyjnej i polepszania warunków mikroklimatycznych w osiedlach i miastach, są podatne na ataki szkodników i chorób, częstokroć zagrażają bezpieczeństwu (łamanie się gałęzi i całych drzew).

Technologia opracowana przeze mnie, iniekcyjnego dozowania uwodnionego specjalnie opracowanego superabsorbentu AgroAquaGel® -P, może zdecydowanie zapobiec zasychaniu drzew z powodu braku wody, a także może ułatwić nawożenie i ochronę drzew. Sposób polega na wprowadzeniu w obręb aktywnego systemu korzeniowego drzewa, pod dużym ciśnieniem, uwodnionego AgroAquaGel® -P, ewentualnie z dodatkami (nawozy, grzyby mikoryzowe, środki ochrony roślin). Dla przykładu można podać, że pod jedno duże drzewo można zadozować od 1 200 do 1500 litrów preparatu. Daje to możliwość pobrania przez korzenie od 1000 do 1250 litrów wody. Działanie AgroAquaGel® -P jest powtarzalne i trwa co najmniej przez pięć lat. Każdy opad deszczu lub nawadniane uzupełniają wykorzystaną przez drzewa wodę.

Stosując tą technologię możemy także uzyskać rozluźnienie gleby i poprawić jej przewietrzanie (napowietrzenie). Poniższe zdjęcia ilustrują tą technologię, która była stosowana np. w nasadzeniach dębów w Nadleśnictwie Kolbuszowa, w Zakładach Azotowych Puławy, W parku zabytkowym w Wilanowie, dla kasztanowców rosnących w ciągu ulic w Poznaniu, w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, w parku Jerzmanowskich w Krakowie, dla drzew rosnących w ciągach ulic Krakowa i Zielonce koło Warszawy.

Edward Kulikowski

Strona 1 z 11