Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Teracryl

Teracryl – polimerowy klej do gruntu

Teracryl®

    Preparat do sklejania rozdrobnionych materiałów, szczególnie pylistych, dla zabezpieczenia ich powierzchni przed działaniem erozji wietrznej i wodnej.

 

 

 

    Teracryl®   jest cieczą lepką, łatwo rozpuszczalną w wodzie, posiadającą doskonałe własności wiążące i błonotwórcze, przeznaczoną do nanoszenia (opryskiwania) na rozdrobnione, lotne i pyliste gleby.

Teracryl®   tworzy elastyczne spojenia, mało podatne na erozje atmosferyczną, nie zawierające składników toksycznych zanieczyszczających środowisko.

Naniesiony na powierzchnię gleby, powoduje okresową zmianę jej właściwości fizycznych w górnej warstwie gleby (poprawa gospodarki cieplnej, obniżenie parowania), a także chroni glebę przed erozją. Na powierzchni gleby Teracryl   tworzy cienką, często wielowarstwową błonkę o grubości do 1 mm, która jest przytwierdzona do gleby dzięki adhezji.

Teracryl®   zmieszany z glebą stanowi lepiszcze pomiędzy poszczególnymi agregatami gleby, zwiększając ich wodoodporność, a w konsekwencji odporność na erozję.

 

 

    Informacje na temat działania m.in. emulsji polimerowych zamieścił w styczniowym numerze Ekoinżynierii z 1998r, Hubert Moniuszko.

Stosowanie Teracryl®   ma na celu przeciwdziałanie erozji do chwili właściwego utrwalenia gleby poprzez zadarniaie, zakrzaczenie lub zalesienie. Stosowanie Teracryl®   nie ma ujemnego wpływu na kiełkowanie i wzrost wysiewanych nasion lub sadzonek.

Korzystnym jest stosowanie Teracryl®   wraz z doglebowym dodatkiem superabsorbentów (np. AgroAquaGel® ) zwiększających pojemność wodną gleby, sprzyjających lepszemu ukorzenianiu i wzrostowi roślin, szczególnie w okresach suszy.

 

 

  
     Sposób stosowania:

    Najczęściej stosuje się dawkę 660 litrów na 1 hektar opryskiwanej powierzchni. W celu dokładnego pokrycia powierzchni i łatwiejszego dozowania urządzeniami opryskującymi zalecaną dawkę 660 l należy rozcieńczyć w stosunku 1litr Teracryl®   na 10 – 15 litrów wody.

Powierzchnię opryskiwaną należy starannie i równomiernie pokryć zalecaną dawką Teracryl®. Nie stosować w czasie krótszym niż 10 godzin przed spodziewanym deszczem. Nie stosować na gleby bardzo mokre. Preparat nie jest toksyczny, jest przyjazny środowisku, ulega biodegradacji. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą należy preparat zmyć dużą ilością wody. Preparat bardzo lepki. W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem.

W skład preparatu wchodzą:

  • kwas poliakrylowy,
  • fosforany metali alkalicznych,
  • substancje sieciujące.

 

 

Opisy doświadczeń znajdziecie Państwo w zakładce „Informacje” pod nastepujacymi linkami:

Doświadczenie 1

Doświadczenie 2 i 3

 

Strona 1 z 11