Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Agroprotect

Agroprotect – hydrożel do ochrony roślin

Agroprotect ®

jest polimerowym superabsorbentem napełnianym środkami ochrony roślin, stosowanym do ochrony roślin, szczególnie sadzonek, stosowany w leśnictwie, ogrodnictwie i rolnictwie.

Polecany do ochrony nasadzeń przed szeliniakami (Hylobius abietis i Hylobius pinastri), a także przed larwami chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) i guniaka ( Amphimallon solstitialis).

Produkowany jest wyłącznie na zamówienie, wedle indywidualnie ustalanej specyfikacji.

Strona 1 z 11