Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

AgroAquaGel – polimerowy sorbent wody

 

 • AgroAquaGel® Preparat zwiększający chłonność i poprawiający strukturę gleby i podłoży. Jest to superabsorbent, preparat najnowszej technologii – wielkocząsteczkowy polimer, charakteryzuje się dużą chłonnością wody, przekraczającą kilkaset razy własną masę.

 

    Jest bezpieczny dla środowiska, nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin o neutralnym odczynie pH (z możliwością ewentualnej modyfikacji w stronę odczynu kwaśnego lub zasadowego – na zamówienie). Jest polecany do stosowania w hodowli i uprawie roślin od fazy siewu do dojrzałości. Postacią handlową AgroAquaGel®  są suche nieregularne ziarna o granulacji od pylistej do 2 mm. W kontakcie z wodą preparat wchłaniając ją, pęcznieje i tworzy trwały żel. Około 95 % wchłoniętej wody jest dostępne dla roślin.

Charakterystyczną cechą AgroAquaGel®  jest zdolność wchłaniania i magazynowania wody przy równoczesnym udostępnianiu zmagazynowanej wody roślinom w okresach zapotrzebowania (np. susza).

Nasycony wodą AgroAquaGel®  zapewnia wilgoć roślinom w czasie gorących dni, suszy czy okresu urlopowego, gdy nie możemy roślinom dostarczyć wody w tradycyjny sposób. Podłoże z AgroAquaGel®  powoduje, że rośliny nie usychają i nie przechodzą stresu spowodowanego brakiem wody.

   

    

Dodany do podłoża lub ziemi gruntowej AgroAquaGel®  magazynuje wodę pochodzącą z opadów, nawadniania, a nawet mgły lub rosy. Magazynując duże ilości wody, ogranicza jednocześnie jej straty na skutek parowania, a także przenikania do głębszych warstw gleby, skąd rośliny nie mogą jej pobierać.

Cykl wchłaniania i oddawania wody przez preparat może być powtarzany tysiące razy. AgroAquaGel®  na skutek właściwości wiązania jonów metali ma też bardzo korzystny wpływ na zatrzymanie składników pokarmowych (nawozów) w obrębie systemu korzeniowego roślin, co pozwala na zmniejszenie dawek nawozowych nawet do 30 %. Efektem tego jest dobre odżywianie roślin, oszczędności finansowe związane z zakupem nawozów, a także ochrona środowiska naturalnego (mniejsze wymywanie i przedostawanie się nawozów do głębszych warstw i cieków wodnych).

Korzyści wynikające z zastosowania AgroAquaGel® :

 • przez zwiększenie pojemności wodnej gleb i podłoży ogranicza skutki niedoboru wody,
 • poprawia strukturę -gleb ciężkich zmniejszając ich zwięzłość i zwiększając napowietrzenie -gleb lekkich przeciwdziałając ich wodnej i wietrznej erozji,
 • zmniejsza wymywanie składników pokarmowych i mikroelementów,
 • stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
 • przyspiesza wzrost roślin, zmniejsza ich „wypadanie” spowodowane stresem wodnym,
 • jest trwały i aktywny w glebie, co najmniej przez 5 lat,
 • jest ekonomiczny – wystarcza 0,5g do 1,5 g na litr podłoża,
 • jest pomocny w obrocie materiałem roślinnym z odkrytym systemem korzeniowym,
 • przeciwdziała zasychaniu korzeni i roślin w okresie, kiedy rośliny są pozbawione gleby, umożliwia im przeżycie w tym okresie, ułatwia ich transport i powoduje zwiększony procent przyjęć,
 • utrzymuje nagie korzenie w stanie pobudzenia ułatwiając także wyrastanie nowych korzeni włośnikowych.

 

Zastosowanie

AgroAquaGel®  znajduje zastosowanie w takich dziedzinach przyrodniczych jak:

 

ogrodnictwo 

AgroAquGel G Basic

 • do produkcji podłoży
 • do produkcji rozsady
 • do ukorzeniania
 • do uprawy warzyw
 • do szkółkarstwa i uprawy drzew i krzewów owocowych
 • do hodowli i uprawy kwiatówPreparat stosuje się za równo w szklarniach czy tunelach foliowych jak i na otwartym terenie.rolnictwo
 • stosuje się we wszystkich uprawach zbóż i okopowych
 • uprawa towarowa warzyw
 • łąki i pastwiska

 

 

 

 

leśnictwo

AgroAquaGel K Root

 • szkółki leśne
 • ochrona przed szkodnikami
 • jako nośnik szczepionek
 • przesadzanie i transport sadzonek
 • przygotowanie gleby przed zalesianiem
 • w istniejącym drzewostanie (zatrzymuje proces usychania drzew)

 

 

 

 

 

 

rekultywacja terenów zdegradowanych

AgroAquaGel Root Special

 • umacnia obwałowania rzek, zbiorników wodnych, nasypów, skarp, wyrobisk i hałd
 • do zazieleniania terenów zniszczonych przez przemysł lub kataklizmy meteorologiczne
 • do zazieleniania i umacniania terenów przy realizacji inwestycji budowlanych

 

 

 

 

 

 

w produkcji grzybów jadalnych

AgroAquaGel Premium

 • podłoża i okrywy do uprawy grzybów
 • przy produkcji grzybni

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 • dodatek do podłoża kwiatów doniczkowych
 • barwne żelowe kompozycje pod kwiaty cięte lub sztuczne
 • dodatek do podłoża przy zakładaniu i utrzymaniu trawników
 • zasuszanie kwiatów i roślin dekoracyjnych
 • żelowe kompresy zimne i gorące
 • sztuczne zaśnieżanie stoków narciarskich i lepsze utrzymanie śniegu na stokach
 • dodatek do wody i środków gaśniczych
 • składnik ścian zaporowych przeciwogniowych
 • pochłanianie, zestalanie i neutralizowanie ciekłych substancji szkodliwych
 • odwadnianie produktów ropopochodnych i rozpuszczalników

    Pozytywne opinie na temat stosowania i wpływu superabsorbentów na środowisko, glebę oraz uprawę roślin wydały Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa w Puławach, Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, a także inne placówki naukowo – badawcze.

 

 

Dawkowanie
 

    Sposób stosowania dotyczy preparatu suchego, jest orientacyjny i powinien być korygowany w zależności od rodzaju gleby, wymogów uprawianych roślin i warunków klimatycznych. Glebę i podłoża po zastosowaniu suchego preparatu powinno się nawilżyć do uzyskania optymalnej, wymaganej wilgotności. W praktyce najlepiej odczekać do następnego dnia i sprawdzić wilgotność.

Proponowany sposób stosowania preparatu AgroAquaGel® 

 • Substraty i ziemie doniczkowe: 0,5kg-1,5kg kg/m3
 • Doglebowo: 100g-375g/ m2 wymieszać z glebą na głębokość 25 cm
 • W rzędy roślin: 20g-60g na 10m bieżących rzędu przy rozstawie 5 cm
 • Sadzenie w dołki: 1g-6g na 1 roślinę /w zależności od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego/
 • Do produkcji darni trawnikowej 20g-75g/m2, na głębokość 10 cm
Dawki w gramach dla gleb o pojemności wodnej:
jednostka dużej średniej małej
1 litr 0.5 1 1,5
1 m3 500 1000 1500
1 m2* 125 250 375

* wymieszać na głębokość 25 cm

 

 

 

    AgroAquaGel®  można także stosować po uprzednim nawodnieniu. Szczególnie jest to metoda polecana przypadku mieszania preparatu z wilgotnym podłożem, na skutek czego występuje trudność równomiernego wymieszania. Metoda ta polega na nasączeniu wstępnie ustalonej dawki i wymieszaniu uwodnionego AgroAquaGel®  z podłożem.

Proponowany sposób użycia preparatu AgroAquaGel®  -K do otaczania korzeni.

    W przypadku sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym, przygotowanie dużej ilości preparatu np.200L należy poprzedzić przygotowaniem tzw. ilości próbnej, ponieważ woda użyta do rozpuszczenia żelu może być o różnej twardości, a zatem konsystencja rozpuszczonego żelu będzie różna.

    Do naczynia należy wlać 2l wody i następnie stale mieszając (w celu uniknięcia zbrylenia) wsypać 10g AgroAquaGel® -K, żel powinien być o konsystencji pylistej /granulacja od 0 do 0,8 mm/. Gęstość preparatu powinna przypominać konsystencję cieczy leistej np. śmietany. Po kilkunastu minutach w uzyskanym preparacje zanurzyć nagie korzenie rośliny. Jeżeli okaże się, że na korzeniach pozostaje zbyt gruba warstwa, należy żel rozcieńczyć do pożądanej gęstości, jeżeli żel jest zbyt rozcieńczony należy do roztworu dodać suchego żelu. Jeżeli konsystencja jest już odpowiednia, to system korzeniowy powinien być pokryty warstwą preparatu około 1,5 do 2,5 mm,

    Dopiero wtedy możemy przygotować całą porcję roboczą według wypróbowanych proporcji. Korzenie roślin możemy moczyć pojedynczo lub w pęczkach, a następnie najlepiej do transportu owinąć folią lub włożyć do worka foliowego. Moczenie korzeni w żelu najlepiej wykonać bezpośrednio po wykopaniu roślin. Dodatkowe uwagi ; zalecamy stosowanie żelowania odkrytego systemu korzeniowego z mikoryzacją (z dodatkiem grzybów mikoryzowych) stosując strzępki żywej grzybni rozpuszczone w żelu – działanie natychmiastowe przy zastosowaniu postaci zarodnikowej – tabletki sprasowane – symbiotyczne działanie grzybów jest opóźnione).

    Równocześnie polecane jest wzbogacenie podłoża w trakcje przygotowania do nasadzeń, granulowanym AgroAquaGel®  i nawilżenie podłoża.

    Orientacyjna wydajność żelu do otaczania korzeni wynosi: Z 200l roztworu:

 

 • Dla 1 rocznej brzozy – ok.3400 roślin
 • Dla 1 rocznego dębu – ok. 1400 roślin
 • Dla 1 rocznego głogu – ok. 1800 roślin

 

    Dla innych roślin wydajność będzie kształtowała się zależnie od
wielkości systemu korzeniowego. W przypadku wątpliwości przy ustaleniu dawki
lub sposobu aplikacji prosimy o kontakt z Producentem.

 

Coś dla drzew!
 

    ARTAGRO® ma opracowaną technologię i wykonuje iniekcyjną aplikację uwodnionego AgroAquaGel® -P /superabsorbentu/ w strefę systemu korzeniowego drzew narażonych na usychanie z powodu niedostatku wody a także silnego zasolenia. Aplikacja uwodnionego żelu /w szczególnych przypadkach dla dużych drzew nawet ponad 1 000 litrów na jedno drzewo/, umożliwia uniknięcie stresów wodnych w drzewostanach, szczególnie parkowych, a także w nasadzeniach zarówno na terenach zieleni miejskiej, jak i leśnych. superabsorbenty, które odznaczają się także zdolnościami sorpcyjnymi jonów metali, łagodzą też skutki silnego zasolenia gleby. Okres korzystnego oddziaływania superabsorbentów w glebie wynosi przeciętnie pięć lat, jednakże na skutek silnego zasolenia okres ten może ulec skróceniu.

Technologia iniekcyjna

Wyżej wymieniona technologia iniekcyjna była stosowana w nasadzeniach dębów w Nadleśnictwie Kolbuszowa, w nasadzeniach sosny na terenach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych w Puławach, przy ratowaniu przed zamieraniem drzew w zabytkowym parku w Wilanowie, w alei kasztanowców w Poznaniu, Ogrodzie Botanicznym w Krakowie.

Aplikacja sueperabsorbentów jak i instalowanie tensjometrów do monitoringu wilgotności gleby w parku w Wilanowie była przeprowadzona we współpracy z Panem prof. dr hab. inż. Markiem Siewniakiem, Prezesem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew.

Szczegółowe opracowanie technologii jak też kosztorys wykonania aplikacji mogą być dokonane po wizji lokalnej i ustaleniu zakresu prac, pobraniu prób gleby do analiz.

Firma poleca również AgroAquaGel® /superabsorbenty/ do zastosowania przy zakładaniu i utrzymaniu terenów zieleni miejskiej w tym szczególnie dla trawników, krzewów, kwiatów rabatowych i doniczkowych.

Środki ostrożności

 • Chronić przed wilgocią w transporcie i przechowywaniu.
 • Małe niebezpieczeństwo zapłonu.
 • AgroAquaGel® nie uczula i nie podrażnia skóry i błon śluzowych, nie jest absorbowany przez skórę.
 • W przypadku dostania się do ran i skaleczeń należy dokładnie zmyć wodą.
 • Unikać wdychania i zaprószenia oczu.
 • Nie nadaje się do spożycia. Mimo, że preparat jest nietoksyczny, w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.